Ibland händer allt på en gång. Det här är en sådan vecka. Som utbildnings- och projekthandläggare på FBA finns det alltid en kurs att utveckla och organisera. Det kan handla om en kurs som infaller om ett år, om en månad, eller om tiden runnit ut – imorgon. Planeringen är gedigen men det känns som om det alltid finns mer att göra. Det är dock skönt att det aldrig går fel, för det har det faktiskt aldrig gjort under de åtta år jag har varit på myndigheten. Problem som dyker upp brukar gå att lösa rätt bra.

Den här veckan förbereder vi två kurser parallellt i mitt team. Vi är fem personer som har en mycket intensiv period fram till mitten av november. Den första börjar nästa vecka och är en kurs i samarbete med Polen för de Östliga Partnerskapsländerna (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland). Ca 30 personer ska lära sig om EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) för att senare kunna skriva avtal med EU om att bidra med personal till EU:s insatser (EULEX Kosovo, EUCAP Nestor, etc). Kursen är indelad i två moduler, där den första veckan i Bryssel handlar om planering och lansering av en insats och den andra veckan senare i höst i Stockholm handlar om rekrytering och att sända ut personal till internationella insatser.

Den andra, årets mastodontkurs börjar om två veckor, också i Bryssel. Där har vi det ärofulla uppdraget att utbilda drygt 30 personer som redan är, eller kan komma att bli, EU-insatsernas högsta chefer i framtiden. Den här utbildningen behövs, är efterfrågad och gör nytta. Hela våren har ägnats åt förberedelser – planeringsmöten med samarbetspartners inom EU och fem särskilda experter som är våra fantastiska kursmentorer. Nästan allt är klart, det är bara lite finlir kvar.

Kavajen på. Leendet på. Kameror ställs upp inför mediaträningen, föreläsare att ta emot i entrén, övningspapper att kopiera och lite snicksnack med deltagarna på kafferasten.

Welcome to the course!