Redaktionen

Vi är just nu tre fasta skribenter på FBA-bloggen.

Andreas Berg
Andreas är utsänd av FBA till EU Monitoring Mission (EUMM) i Georgien som Planning and Evaluation Officer. Han har tidigare varit utsänd av FBA till EU:s utrikestjänst EEAS i Bryssel, som rådgivare i säkerhetssektorreform till Kosovos regering, och som politisk rådgivare till EULEX Kosovo.

Ludmila Ceban
Ludmila arbetar för närvarande på FBA:s program för rättsstatsuppbyggnad, där hon särskilt jobbar med projektet Local Self-Government and the Rule of Law in Ukraine. Ludmila är utbildad i statsvetenskap och Europastudier.

Krister Fahlstedt
Krister är utsänd av FBA som Peace and Development Officer till FN:s landkontor i Filippinerna, som koordinerar alla FN-organs arbete i landet. Han har ett förflutet i Försvarsmakten och har bland annat tjänstgjort i Afghanistan, Sydsudan, Demokratiska republiken Kongo och Mali. Krister har också gedigen erfarenhet av att arbeta med kvinnor, fred och säkerhet.