Redaktionen

Här är vi som skriver på FBA-bloggen. Har du synpunkter på bloggens innehåll eller struktur kan du kontakta någon av oss. Bästa sättet är att använda e-post: fornamn.efternamn@fba.se

Andreas Berg
Andreas är utsänd av FBA till EU Monitoring Mission (EUMM) i Georgien som Planning and Evaluation Officer. Han har tidigare varit utsänd av FBA till EU:s utrikestjänst EEAS i Bryssel, som rådgivare i säkerhetssektorreform till Kosovos regering, och som politisk rådgivare till EULEX Kosovo.

Ludmila Ceban
Ludmila arbetar för närvarande på FBA:s program för rättsstatsuppbyggnad, där hon särskilt jobbar med projektet Local Self-Government and the Rule of Law in Ukraine. Ludmila är utbildad i statsvetenskap och Europastudier.

Magnus Jacobson Silverryd
Magnus arbetar på FBA med avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter. Han har en bakgrund som överstelöjtnant i det svenska flygvapnet, och har mångårig erfarenhet från Latinamerika.