Arkiv

Vi som arbetar med säkerhetssektorreform har fått en ny pinkod att utgå från och förhålla oss till. Den 28 april i år träffades FN:s säkerhetsråd för 7161:a gången. På dagordningen stod bland annat säkerhetssektorreform och efter mötet hade rådet antagit den första fristående resolutionen om SSR, dess roll i post-konfliktsammanhang och hur FN kan arbeta med SSR i både fredsbevarande och särskilda politiska missionsuppdrag. Resolutionen fick nummer 2151 i löpordningen.

Generalsekreterarens särskilda representanter och sändebud runt om ... Läs hela inlägget »


Folke Bernadotteakademin (FBA) bildades som ett resultat av att dagens konflikter ofta ser annorlunda ut än under det kalla kriget. Tidigare såg vi mer av mellanstatliga konflikter och idag är de flesta konflikter inomstatliga. Nu senast har vi utvecklingen i Ukraina och Syrien på näthinnan.

Men det är inte bara konflikternas karaktär som har ändrats. Också metoderna och verktygen att hantera olika konflikter förändras över tiden. Det faktum att regeringen 2002 bestämde sig för att etablera FBA ... Läs hela inlägget »


Tense wait for Ukraine

23 maj, 2014 av gästbloggare

Coming from Stockholm to Kiev for the first time since the end of November last year, you don’t know where to begin. Back then it was all about the Ukrainian government signing on the dotted line of the Association Agreement with the European Union. Now, following the shocking scenes of Maidan and the shoot to kill policy by the government on protesters, you’re struck numb by the wreckage of the aftermath. The many pictures of the ... Läs hela inlägget »


Colombia vid avgörande vägval

20 maj, 2014 av gästbloggare

Söndagen den 25 maj är det dags för ett av republikens viktigaste och avgörande presidentval någonsin. Runt hälften av en valmanskår på drygt 38 miljoner colombianer kommer förutom att välja ny president också indirekt avgöra hur de pågående fredsförhandlingarna på Kuba mellan den sittande regeringen Santos och det västra halvklotets sista stora marxistiska gerilla, FARC, ska avlöpa.

När president Santos 2012 plötsligt tillkännagav att regeringen och FARC under en längre period i hemlighet fört sonderande samtal om ... Läs hela inlägget »


Fredssamtal på is

15 maj, 2014 av gästbloggare